Services + Prices

Eyelashes
Threading
Waxing
Male Services
Threading
Facial
Waxing/Threading
Other

xxEyelash Tint

$15.00

Book Now

xxEyebrow Tint

$15.00

Book Now

xxEyelash Extension

$25.00

Book Now

Eyelash Extension Slik

$60.00

Book Now

Eyelash Removal

$15.00

Book Now

Eyelash Tinting

$20.00

Book Now