Services + Prices

Waxing
Other
Eyelashes

Arms (Lower) Wax

$30.00

5 Brazilian Wax (Women) Package

$275.00

Abdomen Wax

$35.00

Alba Line Wax

$15.00

Areola Wax

$15.00

Arms (Upper) Wax

$30.00

Bikini Wax

$45.00

Brazilian Wax (Male)

$75.00

Brazilian Wax (women)

$65.00

Buttocks Wax

$40.00

Ears Wax

$20.00

Eyebrows Wax

$20.00

Feet Wax

$20.00

Full Arm Waxing

$70.00

Full Back w/Shoulders Wax

$80.00

Full Back Wax

$65.00

Full Body Wax

$350.00

Full Face Wax (all but brows)

$45.00

Full Legs Wax (Female)

$75.00

Full Legs Wax (Male)

$80.00

Hands Wax

$20.00

Individual Face Area Wax (Chin, Lip, etc.)

$15.00

Lower Back Wax

$40.00

Nape Wax

$30.00

Neck Wax

$30.00

Nose Wax

$20.00

Peri-Anal Wax

$25.00

Shoulders Wax

$25.00

Toes Wax

$15.00

Underarms Wax

$30.00

Upper Back Wax

$45.00

Upper Back with Shoulder Wax

$50.00

Upper Chest Wax

$40.00

Upper Legs Wax

$55.00